plisse

Toppoint – Gardiner med 7 års garanti

Hvis dine gardiner er defekt eller beskadiget, så har du selvfølgelig ret til reparation eller udbedring af produktet. Hos Toppoint har du 7 års fabriksgaranti på materiale- og fabrikationsfejl. I
tilfælde af, at du vil gøre brug af Toppoint garantien, skal du altid tage kontakt til det salgssted,
hvor du har købt dine Toppoint gardinprodukter.

Toppoints forpligtelse er begrænset til reparation eller udskiftning af defekte materialer, eller
dele med de samme eller til lignende dele. I det første år efter anskaffelse omfatter garantien
omkostningsfri kørsel, afmontering, reparationsarbejder, de defekte materialer eller dele, der
skal udskiftes, forsendelse eller eventuel geninstallering. I det andet år er afmontering, geninstallering, forsendelse og de defekte materialer eller dele, der skal udskiftes, omfattet af
garantien. Kørselsudgifter og reparationsarbejder dækkes ikke af garantien.

I de følgende fem år er transport og de defekte materialer eller dele, der skal udskiftes, omfattet af garantien. Kørselsudgifter, afmontering, reparationsarbejder, geninstallering dækkes ikke af garantien.
På insektnet og alle gardinprodukter med elektrisk betjening gælder en garanti på to år. Tilslutningen af elektriske gardiner dækkes ikke af Toppoint-garantien. Garantien gælder udelukkende
for det første originale køb, ved fremvisning af det købsbevis eller lignende.

Din gardiner skal være korrekt betjent og installeret. Skade på Toppoint produkter som følge
af almindelig slitage, ukorrekt eller ukyndig montering, ændring af produktet, geninstallering,
udsættelse for vejrlig, uheld, misbrug og/eller fejl og forsømmelser med hensyn til opmåling,
rengøring eller vedligeholdelse er ikke omfattet af garantien.

Garantien erstatter alle andre forpligtelser, ansvar og garantier. Toppoint er ikke ansvarlig for
direkte skade ud over dem, der er beskrevet ovenfor, eller for nogen som helst andre indirekte,
lejlighedsvise eller følgeskader, tab eller omkostninger. Garantien påvirker hverken forbrugerens
lovmæssige rettigheder, der er fastlagt i gældende lovgivning, eller forbrugerens rettigheder i
henhold til købsaftalen med forhandleren.

Et Toppoint gardinprodukt udført i træmaterialer er lavet af ægte træ og påvirkes forskelligt ift.
produkter produceret i aluminium. Forskelle i farve, struktur og farveændringer som følge af
udsættelse for sollys er karakteristisk for ægte træ og er ikke omfattet af garantien. Rum med høj
temperatur eller fugtighed kan fremskynde nedbrydningsprocessen og forårsage skævvridning
af træet, hvilket ikke dækkes af garantien.Gardinstoffer og væv til andre solafskærmningsprodukter udsættes dagligt for sollys som har en
stor påvirkning på materialet. Farveændringer af stoffer på grund af udsættelse for sollys dækkes
ikke af garantien.

Også efter udløb af Toppoints fabriksgarantiperiode kan du henvende dig til os med en velbegrundet klage. Ved reparationer eller ombytninger, som ikke dækkes af garantien, kan der blive
opkrævet et beløb for udbedring. Hvis der er omkostninger, som du skal betale i forbindelse
med din klage over produktet, vil vi altid informere vi dig om det på forhånd.
Garantien som beskrevet ovenfor gælder artikler, som er anskaffet efter den 1. marts 2021.